ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЄКТУ

Після створення архітектурної та інженерної концепції фахівці компанії UVT GROUP роблять фінансову оцінку проєкту, аналізуючи ринкову вартість робіт та витрат.

Об’єктивна фінансова оцінка проєкту безпосередньо впливає на терміни повернення вкладеного капіталу.

Виконуючи фінансову оцінку проєкту, ми розраховуємо показники його окупності та разом із комерційною групою замовників знаходимо найбільш привабливі шляхи для реалізації та найшвидшої окупності.

Зокрема, розраховуємо такі показники:

  • NPV (Net Present Value) — чиста поточна вартість або чистий дисконтований дохід. Він показує різницю між теперішньою вартістю вихідних грошових потоків (витрати на реалізацію проєкту) і вхідних надходжень (віддача від цих витрат) за певний проміжок часу.
  • ROI (Return on Investments) — індикатор ефективності, співвідношення прибутку або збитку від реалізації проєкту стосовно витрат на реалізацію.
  • Під час такого розрахунку враховуємо всі основні можливі витрати та ризики проєкту. Це дає змогу іноземному інвестору орієнтуватися в можливих сценаріях реалізації проєкту.
  • cкладаємо ефективну дорожню карту успішної реалізації проєкту, завдяки чому замовник бачить шляхи досягнення цілей проєкту.

Наші проєкти не тільки гарні, а ще й економічно обґрунтовані.

Схожі проєкти