OCENA FINANSOWA PROJEKTU

Specjaliści UVT GROUP po stworzeniu koncepcji architektonicznej dokonują oceny finansowej projektu poprzez analizę wartości rynkowej robót i nakładów.

Obiektywna ocena finansowa projektu ma bezpośredni wpływ na okres zwrotu zainwestowanego kapitału.

Dokonując oceny finansowej projektu, obliczamy wskaźniki jego opłacalności i wspólnie z grupą klientów komercyjnych znajdujemy najbardziej atrakcyjne sposoby realizacji i szybki zwrot wydatków.

Obliczyliśmy w szczególności następujące wskaźniki:

  • NPV (Net Present Value) – wartość bieżąca netto lub zdyskontowany  netto. Przedstawia różnicę między wartością bieżącą wychodzących przepływów pieniężnych (kosztów realizacji projektu) i przychodzących przychodów (zwrotów tych kosztów) w określonym czasie.
  • ROI (Return on Investments) to wskaźnik efektywności, stosunek zysku lub straty z realizacji projektu do kosztów jego realizacji.
  • Kalkulacja ta uwzględnia wszystkie możliwe koszty i ryzyka projektu. W ten sposób inwestor może nawigować wśród możliwych wariantów realizacji projektu.
  • Sporządzamy skuteczną mapę drogową dla pomyślnej realizacji projektu, aby klient widział, jak osiągnąć cele projektu.

Nasze projekty to nie tylko jakość, ale i ekonomia

Related Projects